หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ ดูดนม

ท่าดูดนมของทารก

ท่าดูดนมของทารก

มหาวิทยาลัยเยลได้ศึกษาพฤติกรรมของทารก จนพบว่ามีสไตล์การดูดที่แตกต่างกันถึง 4 สไตล์