หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ ทารก

ท่าดูดนมของทารก

ท่าดูดนมของทารก

มหาวิทยาลัยเยลได้ศึกษาพฤติกรรมของทารก จนพบว่ามีสไตล์การดูดที่แตกต่างกันถึง 4 สไตล์