หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ ปวดกล้ามเนื้อ

สาเหตุของอาการปวดเมื่อย และวิธีนวดคลายกล้ามเนื้อ

สาเหตุของอาการปวดเมื่อย และวิธีนวดคลายกล้ามเนื้อ

มศว. เผยผลสำรวจ พบหญิงมีอาการปวดกล้ามเนื้อมากกว่าชาย โดยเฉพาะวัยทำงาน แนะรักษาพร้อมผ่อนคลายกล้ามเนื้อไปพร้อมกัน