หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ วิธีดูแลศอก

วิธีดูแลศอกไม่ให้ด้าน

วิธีดูแลศอกไม่ให้ด้าน

วิธีหลีกเลี่ยง คือ อย่าให้ศอกไปเสียดสี กระแทกกับสิ่งต่างๆ ไม่เท้าศอกบนโต๊ะ เพราะจะทำให้ศอกด้านได้ง่ายๆ แต่ถ้าหากว่าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ก็มีวิธีแก้