หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ เปลือกตา

ศัลยกรรมเปลือกตา

ศัลยกรรมเปลือกตา

นอกจากเพื่อความงาม หรือบุคลิกภาพที่ดีกว่าเดิมแล้ว การทำศัลยกรรมเปลือกตา โดยเฉพาะทำตาสองชั้น ยังมีเหตุผลทางด้านสุขภาพด้วย