หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ Mud Mask

สวยด้วยโคลนพอกผิว

สวยด้วยโคลนพอกผิว

โคลนเป็นวัตถุดิบความงามที่นิยมใช้มายาวนานตั้งแต่สมัยพระนางคลีโอพัตรา แต่มีหลักฐานการนำมาใช้เพื่อความงามครั้งแรก ในปี ค.ศ. 1338 ในประเทศเช็กโกสโลวาเกีย